กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาและขับเคลื่อน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑-๒ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว Thailand Tourism Congress: Legal Edition Tourism Regulatory Guillotines

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ๓ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมกิจกรรมคาราวาน ISAN in LOVE ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน

วันที่ ๑๕ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเลย, ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ, อุบลรธานี, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์