สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

599/29 หมู่บ้านกลางกรุง รัชวิภา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66 (0)2 192 1924-6
แฟ็กซ์: +66 (0)2 192 1951-2
อีเมล: [email protected]