กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมงาน BDS Matching Day โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้มาตรการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom A โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ

สทน. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงการขับเคลื่อน  ปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๖   (Visit Thailand Year ๒๐๒๓ : Amazing New Chapers)

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ Meeting Room ๑๑๐ A ชั้น๑ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 สทน. ร่วมหารือการดำเนินงานส่งเสริมการขายตลาด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร้านอาหารใบไม้ร่าเริง สาขาสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐- ๐๑.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม

 สทน. ร่วมชมนิทรรศการเครื่องทองอยุธยา  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   เจ้าสามพระยา

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา