กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมประชุมขับเคลื่อนชุมชน

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)หรือ (อพท.)