กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพมาตรฐานท่องเที่ยวองค์รวมและแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวระหว่างและหลัง สถานการณ์โรคอุบัติใหม่ (COVID-๑๙)

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม Holiday Inn สุขุมวิท ๒๒