กิจกรรมชาวสทน.

สทน. และอีก ๕ สมาคมภาคการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอ โครงการ Happy Model และ แพลตฟอร์ม Tag Tai ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สทน. ร่วมกับ ๕ สมาคมภาคการท่องเที่ยว เข้าพบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ เพื่อนำเสนอ โครงการ Happy Model และ แพลตฟอร์ม Tag Tai ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทำการสนับสนุนให้เป็นนโยบายของการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยต่อไป