กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมกับ ๓ สมาคมท่องเที่ยว เข้าหารือกับผู้ว่าการ ททท.  ในแคมเปญ “ซ่อมสร้าง จ้างคน เพื่อการเปิดประเทศ”

วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศประเทศไทย (ททท.)

สทน. เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบปฎิบัติการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ระบบออนไลน์ (Google Meet)