กิจกรรมชาวสทน.

สทน. เข้าอวยพรผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมงาน THAI Networking Event

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ

สทน. ร่วมประชุม เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้อง BB ๒๐๔ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ