กิจกรรมชาวสทน.

สทน. เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์ทั่วประเทศในภาวะการเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร่น่า (Covid - ๑๙)

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton บางรัก กทม.

สทน. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว (โครงการทัวร์เที่ยวไทย และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส ๓)

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุพรรณสงห์ ชั้น ๑๐ อาคารสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สทน. จัดประชุมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔. ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สทน. เชิญร่วมประชุมผู้ประกอบการเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสัมมนาภายในประเทศ

วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบอลรูม ๑ ชั้น ๓ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณาเปิดสนามบินเบตง เส้นทาง ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

สทน.พร้อมด้วยผู้แทนจาก ๕ สมาคมการท่องเที่ยว เข้าร่วมอวยพร เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานหอการค้าไทย-จีน และคณะ

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ หอการค้าไทย-จีน

สทน. และอีก ๕ สมาคมภาคการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอ โครงการ Happy Model และ แพลตฟอร์ม Tag Tai ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สทน. ร่วมกับ ๕ สมาคมภาคการท่องเที่ยว เข้าพบ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ เพื่อนำเสนอ โครงการ Happy Model และ แพลตฟอร์ม Tag Tai ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทำการสนับสนุนให้เป็นนโยบายของการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวไทยต่อไป