มาแล้ว โครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า สนับสนุนสูงถึงคนละ 5,000บาท

สทน.ทำสำเร็จ ผลักดันเพื่อผู้ประกอบการทัวร์ไทย โครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า”

ศบศ.ไฟเขียวโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้านคนเดินทางเที่ยวในประเทศวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า ศบศ.มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ซึ่งจะเป็นแพ็คเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ โดยใช้รูปแบบการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกันโครงการ “กำลังใจ” ซึ่งจะใช้งบประมาณ 5 พันล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิม ภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 1 ล้านคน

 

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ต้องมีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-พฤหัส) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีราคาแพ็คเกจทัวร์เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท ระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

 

“รัฐจะสนับสนุนการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวให้กลุ่มผู้สูงอายุ 40% ไม่เกิน 5,000 บาทต่อ 1 คน บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย ส่วนบริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563”