สทน. ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสนอขายกิจกรรมฝายรักษ์ น้ำเพชร

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมกับที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมฝายรักษ์ น้ำเพชรในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ ในกิจกรรมทำคุณประโยชน์สิ่งแวดล้อม (CSR) ภายใต้โครงการ Work-Play – Eat @Phetchaburi   ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566

 
จึงขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสนอขายกิจกรรมฝายรักษ์ น้ำเพชร ไว้ในโปรแกรมเสนอขายด้วย โดย ททท.สำนักงานเพชรบุรีจะสนับสนุนค่าอุปกรณ์ทำฝายๆละ3,000 บาท ซึ่งมีเป้าหมายในการทำฝายน้ำ จำนวน 20 ฝายในอำเภอหนองหญ้าป้อง มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วมอย่างน้อย 20 รายต่อ 1 ฝาย และ ททท.จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์เมื่อครบเป้าตามจำนวน 20 ฝายแล้ว
สอบถามข้อมูลได้ที่ นางทนาดา วิจักขณะ รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี โทร 065 955 0965
 (ร่างตัวอย่างการจัดกิจกรรมดังแนบ)