สทน. ขอเชิญบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วมโครงการ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ FETTA

 สทน.ขอเชิญบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วมโครงการ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ FETTA 

 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (สสทท.) ขอเชิญบริษัทนำเที่ยวเข้าร่วมโครงการ เที่ยวไทย 5 ภาค กับ FETTA
 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นที่ 5 ภูมิภาค
  • ตั้งแต่วันนี่ ถึง 15 กันยายน 2566 
  • ททท.จะสนับสนุนขั้นต่ำ 2 วัน 1 คืน จำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาทต่อบัส
  • รูปแบบ :First Come First Serve 
 
รายละเอียด https://shorturl.asia/uRmJK
 
สมาชิกสนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาแจ้งมายังสมาคม 
สอบถามเพิ่มเติม : คุณสิรินาถ (นี) โทร. 086 342 3619