เอกลักษณ์ธรรมชาติ

ทะเลสีครามสู่ยอดเขาสีเขียว

กุ้ยหลินเมืองไทย

เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก และได้รับพระราชทานชื่อเป็นเขื่อนรัชชประภา