ศรัทธาไทย

ไม่ไปไม่รู้

สะพานอธิษฐานสำเร็จ

ซูตองเป้..สะพานไม้ไผ่ที่เชื่อมระหว่างสวนธรรมภูสมะกับชุมชนเพื่อเชื่อมโยงพระพุทธศาสนา