ข่าวสาร

สทน. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมทบทวนการสร้างรายการนำเที่ยว “ทัวร์เที่ยวไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการอย่างถูกต้อง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM

งานสัมมนาและ Workshop GTEC Digital China Workshop @ สมุทรปราการ เจาะลึกตลาด เตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวและไมซ์ชาวจีน

วันที่ 29-30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม สุวรรณภูมิ บี โรงแรมโนโวเทล แบงค็อก สนามบินสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

 ทัวร์เที่ยวไทย!! เคาะแล้ว

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ ททท. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการทัวร์เที่ยวไทย

สทน. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือนมิถุนายน สมัยที่ 12 ครั้งที่1/2565

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ