ข่าวสาร

 ททท. ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวรับฟังรายละเอียด พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)”

Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้รวมใจช่วยชาติ

ผนึกพลังครั้งใหญ่ขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวผ่านหน่วยงาน ภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชน ในการสนับสนุนพนักงาน ลูกจ้าง ออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมทำงาน