กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ Make and Play

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สทน. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคม (สนท.) วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบุหงาชั้น 2 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน พระรามเก้า กรุงเทพฯ