กิจกรรมชาวสทน.

สทน.ร่วมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารททท.และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน

ห้องจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่ ททท. ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน กทม.วันที่ 29 ตุลาคม 2563

สทน. เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ชุมชนบ้านทุ่งมหา - ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร

วันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านทุ่งมหา - ชุมชนมัจฉาสตรีท จังหวัดชุมพร