กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สทน. ร่วมเป็นสักขีพยาน แสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคม (สนท.) วาระปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗

วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบุหงาชั้น 2 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน พระรามเก้า กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านตลาดในประเทศช่วงไตรมาส ๓ - ๔

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น ๑๐ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สทน. ร่วมเดินทางเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง กรุงเทพ (ดอนเมือง) - สนามบิน เบตง จ.ยะลา ด้วยเที่ยวบินที่ DD622 สายการบินนกแอร์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สทน. ร่วมงานแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์เที่ยวไทยย ๕ ภาค

วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. ณ โรงภาพยนต์ลิโด้ ๒ อาคารลิโด้ คอนเน็คท์ สยามสเเควร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประจำปี ๒๕๖๕– ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น ๓ โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ