กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ๑-๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมงานเสวนา เผยเบื้องลึกกลไกราคา บินคุ้มค่าหรือเกินจริง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ เอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี ถนนวิภาวดีรังสิต (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ

สทน. จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ ห้อง SAN LEO ชั้น ๔ อาคาร GRAND PALAZZO โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพ

สทน. เข้าร่วมการฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล

สมาคม สทน. เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้สินค้าและบริการด้านไมซ์ ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก (Domestic MICE Fam Trip)

วันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดสมุทรปราการ - จังหวัดฉะเชิงเทรา - จังหวัดชลบุรี - จังหวัดระยอง

สมาคม สทน.เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อตั้ง เครือข่ายองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ณ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวังเลิศ ชั้น ๑ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น