ข่าวสาร

 ททท. ขอเชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวรับฟังรายละเอียด พร้อมถาม-ตอบข้อสงสัย  “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564

“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)”