ข่าวสาร

สทน. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ประจำปี 2566 ครั้งที่ 41

วันที่ 2-6 สิงหาคม 2566 ณ Hall 8 ชั้น LG บริเวณโซนห้าง ททท. หมู่บ้านภาคใต้ ประตูทางเข้า 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สทน. ขอเชิญสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร การตลาดยุคใหม่ นำเทคนิคนวัตกรรม AI มาปรับใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom