กิจกรรมชาวสทน.

โครงการ Phuket Sandbox เพื่อสร้างต้นแบบ ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบ และร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องโครงการ Phuket Sandbox เพื่อสร้างต้นแบบ ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

สทน. ร่วมกับ 3 สมาคมท่องเที่ยว เข้าหารือกับผู้ว่าการ ททท.  ในแคมเปญ “ซ่อมสร้าง จ้างคน เพื่อการเปิดประเทศ”

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับ นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) และ นายจิระเดช ห้วยหงษ์ทอง อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เข้าพบนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เข้าร่วมหารือกับฝ่ายขาย (DS) ของการบินไทย

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ เข้าร่วมหารือกับฝ่ายขาย (DS) ของการบินไทย วันที่ 16 มิ.ย.2564

การประชุมปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบปฎิบัติการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยภายใต้คณะอนุกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

นายธนพล ชีวรัตนพร ได้มอบหมายให้ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และ นายธาวิน ธาวิทกิจวรกุล อุปนายกสมาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลองการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย

สมาชิก สทน. พร้อมฉีดวัคซีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารได้ให้เกีรยติเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนเพื่อเยียวยาผู้ประกอบการ