กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาหลักสูตร เพิ่มพูนความรู้ด้านดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (4Digital Tourism)

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ๑-๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สทน. ร่วมงานเสวนา เผยเบื้องลึกกลไกราคา บินคุ้มค่าหรือเกินจริง

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ชั้น ๓ เอเชีย เอวิเอชั่น อะคาเดมี ถนนวิภาวดีรังสิต (ดอนเมือง) กรุงเทพฯ

สทน. จัดกิจกรรม อบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ ณ ห้อง SAN LEO ชั้น ๔ อาคาร GRAND PALAZZO โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพ