กิจกรรมชาวสทน.

เชิญสมาชิกอบรมสัญจร จ.กาญจนบุรี

ด่วน รับจำนวนจำกัด อบรมสัญจร หัวข้อ รักษ์ศิลป์ รักษ์แผ่นดิน รักษ์วัฒนธรรม วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ไทย – อาเซียน รุ่นที่1

สทน.ร่วมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารททท.และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวภาคเอกชน

ห้องจารุวัสตร์ ชั้น 10 อาคารสำนักงานใหญ่ ททท. ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน กทม.วันที่ 29 ตุลาคม 2563

เชิญสมาชิกร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยว เส้นทางอีสาน สุรินทร์-บุรีรัมย์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60ปีของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และงานช้างสุรินทร์ ร่วมชมเทศกาลงานช้างสุรินทร์ประจำปี 2563

สทน.เข้าพบรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวททท.ปูทางการท่องเที่ยว2564

วางแนวทางขับเคลื่อนสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2564 พร้อมแนวคิดการขับเคลื่อนตลาดไทยเที่ยวไทย