กิจกรรมชาวสทน.

สทน.เข้าร่วมประชุมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่๘ เพื่อเตรียมการท่องเที่ยวในเส้นทางสายสุขภาพโดยมีกัญชาทางการแพทย์เป็นตัวชูโรง

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้มอบหมายให้ นายเจริญ วังอนานนท์ อุปนายกสมาคมฯ

สทน.ร่วมประชุมหารือเพื่อขอการสนับสนุน ดำเนินการทำ SOP เส้นทาง Routing EEC

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมส่งเสริมการลงทุนและท่องเที่ยวระหว่างประเทศตามแนวทางเส้นทางสายไหมใหม่ และมูลนิธิ Beaudoin & Co Foundation

สทน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและเรียนรู้กัญชา – กัญชงทางการแพทย์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ สทน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สทน. ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สทน. รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี 2564 เป็นปีแรก

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศได้เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is power ๒๐๒๑

สทน.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว และสนับสนุนเงินสมทบทุน

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

 สทน. ร่วมประชุมคณะกรรมการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กองคณะพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว