กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมประชุมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยว

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมประชุมกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

สทน. รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี 2564 เป็นปีแรก

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศได้เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is power ๒๐๒๑

สทน.ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว และสนับสนุนเงินสมทบทุน

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

 สทน. ร่วมประชุมคณะกรรมการบุคลากรด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ (National Tourism Professional Board : NTPB) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom จัดโดย กรมการท่องเที่ยว กองคณะพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 3/2564

และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “รู้บัญชีภาษี ฝ่าวิกฤต Covid-19” โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับบัญชีภาษี อาจารย์สุขสิรี เจษฎาพรชัย ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ สถาบัน Accounting & TAX Training

สทน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals: ACCSTP) ครั้งที่ 2/2564

นางสาวทัศนีย์ เกียรติกำจรชัย อุปนายกสมาคม ได้เข้าร่วมประชุมกับ กรมการท่องเที่ยว