กิจกรรมชาวสทน.

สมาคม สทน.  สมาคมแอตต้า  สมาคมโรงแรม เข้าหารือกับท่าน รมต. พิพัฒน์ โครงการ

วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ร่วมงาน THAI Networking Event

การประชุมเพื่อตอบรับนโยบายการเปิดประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย

ร่วมประชุม เปิดประตูสู่ฐานข้อมูลภาคบริการด้านการท่องเที่ยวยุคใหม่

โดยมีนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และนายวีรพัฒน์ ชินพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาบริการท่องเที่ยวเป็นประธาน

TCEB จัดกิจกรรม  Domestic MICE Fam Trip 2021

เส้นทางจังหวัดพิษณุโลกและ จังหวัดสุโขทัยภายใต้ โครงการจัดกิจกรรม MICE 7 Themes ไมซ์ ชุมชน Showcase 18-20 November 2021