กิจกรรมชาวสทน.

สทน. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากพืชกัญชงในภาคอุตสาหกรรมและการแพทย์

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ Meeting Room ๒๐๘ ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สทน. ร่วมงานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ภายใต้ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ

สทน. เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น  Together is power ๒๐๒๒  จากการเข้าร่วมโครงการประกวดฯ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี