กุ้ยหลินเมืองไทย

  เขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย  ...เหมือนเที่ยวทะเล  

 

ก่อนอื่นขอบอกประวัติสักเล็กน้อย เนื่องจากเชื่อนเชี่ยวหลานนี้ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก และได้รับพระราชทานชื่อเป็นเขื่อนรัชชประภา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเขื่อนรัชชประภาเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ สร้างขึ้นเพื่อมาพัฒนาแหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่4 ซึ่งอำนวยประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2530 โครงการก่อสร้างเขื่อนรัชชประภาเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติที่รัฐบาลได้สร้างถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลชัยสมัยรัชชมังคลาภิเษกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ซึ่งเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของเขื่อนนี้ และเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เขื่อนรัชชประภาได้อำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานการบรรเทาอุทกภัย การประมง การท่องเที่ยว และการผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง    

 

สำหรับการท่องเที่ยว ด้วยความสวยงามของวิวทิวทัศน์เหนือเขื่อนนี้ที่มีทั้งภูเขาดินและหินปูน  พร้อมทั้งความสมบูรณ์ของธรรมชาติทำให้เกิดความสวยงามอย่างมาก จนถูกขนานนามว่า กุ้ยหลิน เมืองไทย      ล่องเรือไปสักพัก เผลอๆ จะนึกว่าอยู่กระบี่ ตรงทะเลอันดามัน ต่างนี้น้ำที่นี่ลึกแล้วเป็นสีเขียวไม่เหือนท้องทำเลที่เป็นสีน้ำเงิน  เด่นๆของที่นี่ก็การเข้าพักแพ เล่นกิจกรรมทางน้ำ ชมหมอกยามเช้า และล่องเรือชมสัตว์หายาก เช่น กระทิง สมเสร็จ  เก้งหม้อ นกเงือก เป็นต้น      

ข้อมูลท่องเที่ยวอื่นๆ