บจก. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม)

หมายเลขสมาชิก : ADT2 - 1415 - 1263
ประเภทสมาชิก : ที่พัก
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
220 Petchaburi Rd., atchathewi, Bangkok 10400 Thailand


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
เลขที่ 220 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (สาขาที่ 00005)
: 02-2091700 , 092-2542456
:
: [email protected]
: http://www.novotelbangkokplatinum.com/
: https://www.facebook.com/NovotelBangkokPlatinum/
LINE ID : @novotelbkkplatinum , i-kikky
: novotelbangkokplatinum