บจก. กฤษณา ทราเวล

หมายเลขสมาชิก : ADT1 - 0587 - 0752
ประเภทสมาชิก : บริษัททัวร์
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว : 11/03778


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
55 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
55 หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
: 02-587-5050-444
: 02-911-1836
: [email protected],[email protected]
: www.krisnatravel.com
: https://www.facebook.com/KrisnaTravel/
LINE ID :
: