บจก. เฟิสท์ ทรานสปอร์ต

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 1355 - 1063
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
035-525111


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
เลขที่ 998/99 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (สำนักงานใหญ่)
: 02-0011800,063-9031293,065-2539699,064-5853658
: 02-0011827
: [email protected], [email protected]
: www.firsttransport.co.th
: https://www.facebook.com/firsttransport.co.th
LINE ID : vac12
: