บจก. ซีทีกรุ๊ป โบรคเกอร์แอนด์เซอร์วิส (สี่ เลนซ์ ทัวร์)

หมายเลขสมาชิก : ADT1 - 1375 - 1163
ประเภทสมาชิก : บริษัททัวร์
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว : 21/00252


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :
02-4627094


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
เลขที่ 131/6 (แยกแม่กรณ์) หมู่ที่ 13 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 (สำนักงานใหญ่)
: 053-700617
: 053-700796
: [email protected]
: www.6GMS.com
: 4lenstour
LINE ID : 4lenstour
: