บจก. โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ (โรงแรมเคยู โฮม)

หมายเลขสมาชิก : ADT3 - 1075 - 0562
ประเภทสมาชิก : อื่นๆ
เลขที่ใบอนุญาตท่องเที่ยว :


เกี่ยวกับ

ข้อมูลการติดต่อ


สถานที่ตั้งกิจการ :


ที่อยู่ออกใบกำกับภาษี :
50 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ 36ปี ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (สำนักงานใหญ่)
: 02-5790010-5
: 02-5799292
: [email protected]
:
: https://facebook.com/ku.greenery/
LINE ID : 363omfqz
: