สทน. เข้าร่วมงานฉลองปีใหม่ ต้อนรับตรุษจีน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น ๙ หอการค้าไทย-จีน 

  นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ นายเถกิง บรรจงรักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ และ น.ส.อรินทร์ชยา บรรเจิดศิริ กรรมการกลางสมาคมฯ ร่วมงานฉลองปีใหม่ ต้อนรับตรุษจีนที่หอการค้าไทย-จีน โดยได้จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ พร้อมฉลองเทศกาลตรุษจีนพร้อมกัน