สทน. ขอเชิญสมาชิกร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ระยอง เกาะเสม็ด และร่วมงาน Rayong Mice & Travel Mart 2023

 ขอเชิญสมาชิก สทน. สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ระยอง เกาะเสม็ด 

และร่วมงาน Rayong Mice & Travel Mart 2023 

เพื่อให้สมาชิกได้พบปะเจรจากับผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก  ร้านอาหารในจังหวัดระยอง
 
รายละเอียด
  • เดินทางวันที่  18 – 20 ก.ย. 66 (3 วัน 2 คืน) โดยรถบัสปรับอากาศ
  • Miracle of Nature
  • สวนพฤกษศาสตร์
  • เกาะเสม็ด
  • พิพิธภัณฑ์ศาลเจ้าแม่ทับทิม
  • คาเฟ่มีสุข
  • ร่วมเจรจาธุรกิจงาน Rayong Mice & Travel Mart 2023
  • มีค่าใช้จ่ายท่านละ 2,490 บาท พักห้องคู่ (ไม่มีผู้ติดตาม)
  • รับจำนวน 40 ท่าน (Buyer) 
 
โปรแกรมการเดินทาง https://shorturl.asia/Ymzfv
 
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/RF8k5fRQHdgFqT9Y6
 
โปรดเตรียมนามบัตร จำนวน มากกว่า 100 ใบ เพื่อแลกเปลี่ยนทางธุรกิจของท่านกับ seller ที่เข้าร่วมงาน