สทน. ร่วมงาน งานรวมพลคนท่องเที่ยว ๒๐๒๒

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้มอบหมายให้ นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ, นายบรรเจิด อัญชลีพงศ์ กรรมการกลางสมาคมฯ และ นายอริยพงษ์ เกิดบัณฑิตนพกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ ร่วมงาน "งานรวมพลคนท่องเที่ยว ๒๐๒๒"   และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๐๒๒ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)  โดยเป็นการรวมตัวของผู้นำในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวทุกภาค ทุกจังหวัด ทุกสาขาอาชีพกว่า ๓๐๐ คน และเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อระดมความคิดและยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมที่จะทำให้การท่องเที่ยวกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง