สทน. ร่วมงานวันครบรอบ ๒๐ ปี สถาปนากรมการท่องเที่ยว

 วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ กรมการท่องเที่ยว ถนนเเจ้งวัฒนะ

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) พร้อม น.ส.ณารีรัตน์ อภิรัฐจตุรานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ และ นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมการท่องเที่ยว โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธี และสมาคมสนับสนุนเงินสมทบทุนบริจาค สำหรับนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลมูลนิธิต่าง ๆ