สทน. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ได้มอบหมายให้ นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ, เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท และหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม ถึงเรื่องมาตรฐานธุรกิจโรงแรม 3 - 5 ดาว และประเภทเเพ