สทน. จัดกิจกรรมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ และ ร่วมงานเทศกาลโคมไฟเฟสติวัล ๒๐๒๓

                   นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) , นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ, น.ส.ณารีรัตน์ อภิรัฐจตุรานนท์ เลขาธิการสมาคมฯ, นายเถกิง บรรจงรักษ์ กรรมการกลางสมาคมฯ, น.ส.ลลิตา ขันแข็ง กรรมการกลางสมาคมฯ และ น.ส.เจนนิสตรา สิริศรีเสริมวงศ์ กรรมการกลางสมาคมฯ   นำสมาชิกจำนวน ๔๕ ราย   เข้าร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ และ เข้าร่วมชมเทศกาลโคมไฟเฟสติวัล ๒๐๒๓ แสงสีแห่งเมืองปากน้ำ ณ มูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนใต้เทียนกง) ให้การต้อนรับโดย นางสาวสุกฤตา อนุกูลสาธุกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา สมาคมฯ ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ที่ให้การสนับสนุนในการสำรวจเส้นทางครั้งนี้