สทน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเส้นทางรายการนำเที่ยว เทศกาลไฟล้านดวง ณ สัทธา เส้นทาง ราชบุรี - นครปฐม

วันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครปฐม - จังหวัดราชบุรี
  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นำคณะนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเส้นทางรายการนำเที่ยว เทศกาลไฟล้านดวง ให้การต้อนรับคณะโดย นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมฯ, น.ส.ลลิตา ขันแข็ง กรรมการกลางสมาคมฯ และ น.ส.ศศิกาญ พลายกุมพล กรรมการกลางสมาคมฯ พร้อมพาเที่ยวชมสัมผัสธรรมชาติต้นไม้ทีพ่อปลูก และ แสงไฟระยิบระยับยามค่ำคืน เหลืองอร่ามบนแผ่นดินที่พ่อสร้างโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม กราบสักการะพระศรีศากยะทศพลณาน ณ พุทธมณฑล 
สมาคมฯ ขอขอบคุณ สมาชิกที่ร่วมส่งเสริมการขาย มา ณ ครั้งนี้ และ ขอขอบคุณ น.ส.ปิยพัชร์ วงศ์โดยหวัง ผู้อำนวยการ และ  น.ส.จุไรรัตน์ ชัยทวีทรัพย์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดราชบุรี ที่ได้ให้การต้อนรับคณะของสมาคมฯ มา ณ โอกาสนี้