สทน. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมทบทวนการสร้างรายการนำเที่ยว “ทัวร์เที่ยวไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการอย่างถูกต้อง

 เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)

 
ททท.ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรมทบทวนการสร้างรายการนำเที่ยว “ทัวร์เที่ยวไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการอย่างถูกต้อง
 
✅วันศุกร์ที่ 1ก.ค.65 เวลา 10.00 – 11.00 น.
 
ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM 
 
Join Zoom Meeting
 https://zoom.us/j/4293782516
 
Meeting ID: 429 378 2516
Passcode: 607510