สทน. เข้าอวยพร รมต.การท่องเที่ยวและกีฬาเนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายธนพล ชีวรัตนพร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อกล่าวสวัสดีและคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕