นายกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64

ขอบคุณรัฐบาล นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ ประกาศเปิดประเทศโดยคาดว่าจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจขยับตัวได้ การท่องเที่ยวก็จะสามารถเดินได้ โดยเฉพาะท่องเที่ยวในประเทศอย่างโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย จะสามารถฟื้นเศรษฐกิจพลิกโฉมการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักได้ อุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวที่ว่างงานก็จะกลับมาสู่ระบบการทำงานได้อีกครั้ง