กรมการท่องเที่ยวปิดสถานที่ทำการชั่วคราว วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564

 ปิดสถานที่ทำการชั่วคราว วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมโรค ในช่วงการแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นของโรค COVID-19

.
Update! เนื่องจากกรมการท่องเที่ยวได้รับรายงานว่ามีบุคลากรติดเชื้อ COVID-19 รวมทั้งสิ้น 5 ราย โดยรายล่าสุด อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาล พร้อมกันนี้กรมการท่องเที่ยวได้ให้บุคลากรที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจ COVID-19 กักตัว (Self-Quarantine) และให้ปฏิบัติตามคําแนะนําการป้องกันควบคุมโรค ของกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัด
.
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด และไม่ให้การปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนหยุดชะงัก
.
กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งปิดสถานที่ทําการกรมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B ชั้น 2-3 เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ทั้งนี้ สามารถติดต่องานราชการได้ที่ DOT Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
.
งานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
สามารถดำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ e-service ทาง http://www.dot.go.th
.
สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขา เปิดดำเนินการปกติ
.
สาขากรุงเทพมหานคร
โทร. 09-5992-4733, 09-9210-2035
อีเมล [email protected]
.
สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
โทร. 0-3300-4450 กด 1, 3
อีเมล [email protected]
.
สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
โทร. 0-5320-4485
อีเมล [email protected]
.
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา)
โทร. 0-4424-8740
อีเมล [email protected]
สาขาภาคใต้ เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
โทร. 0-7795-3066
อีเมล [email protected]
.
สาขาภาคใต้ เขต 1 (สาขาย่อยหาดใหญ่)
โทร. 0-7485-6005 - 6
.
สาขาภาคใต้ เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต)
โทร. 0-7668-1065 กด 1
อีเมล [email protected]