ไทยสมายล์ เปิดเส้นบินสู่นครพนมเอาใจคนสายมู

สายการบินไทยสมายล์สบช่องเห็นโอกาสกระแสสายมูเปิดเส้นทางสุวรรณภูมิ-นครพนม

สายการบิน Thai Smile โดยบริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆ ทั้งกลุ่มนักธุรกิจ นักการศึกษา จึงกำหนดเปิดเส้นทางบินใหม่(สุวรรณภูมิ-นครพนม) เริ่มไฟล์แรกวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครพนมมีความสะดวกสบาย และมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัด และเป็นอีกหนึ่งโอกาสของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้สามารถทำการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง จึงจัดประชุมพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  

 

 น.ส.ชาริตา ลีลายุทธ CEO สายการบิน Thai Smile เปิดเผยว่าเป็นสายการบินพาณิชย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย โดยมีสถานะเป็นบริษัทลูกของการบินไทย ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจการบินพาณิชย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 มีทั้งหมด 168 ที่นั่ง โดยดีไซน์เบาะนั่งกว้างกว่าสายการบินอื่นในระดับเดียวกัน มีโปรโมชั่นสำหรับการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ อาทิ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 1,050 บาท ฟรีสัมภาระ 20 กก. มีอาหารเสริฟบนเครื่อง