สำรวจเส้นทาง สงขลา หาดใหญ่ เบตง

 ขอเชิญร่วมสำรวจเส้นทาง สงขลา หาดใหญ่ เบตง และพบผู้ประกอบการภาคใต้

(สำหรับสมาชิก สทน.  เท่านั้น)

เส้นทาง :        สงขลา  หาดใหญ่  เบตง
เดินทาง:         วันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2563 (3วัน 2คืน) โดยสายการบินนกแอร์   ไปเครื่อง - กลับเครื่อง
รับจำนวน:       60 ท่าน
ค่าใช้จ่าย:       ท่านละ 4,900บาท (รวมVAT7%)  สำหรับผู้ติดตาม 6,400 บาท พักห้องคู่ 
บัญชี :            ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สาขาประชาชื่น
เลขที่บัญชี:     015-3-30600-1     ประเภทออมทรัพย์ 
 
ช่องทางลงทะเบียน https://forms.gle/dyDHsVn4Lp7npNim7 
โปรแกรมการเดินทาง https://1th.me/7gxyk
 
เงื่อนไขในการเข้าร่วมทริป 
  • สมาคมจะรับจองผ่านลิ้งค์ลงทะเบียนที่แนบมาเท่านั้น ไม่รับจองผ่านช่องทางอื่นๆ
(หมายเหตุ) รายการนี้จัดทำขึ้น เพื่อการสำรวจเส้นทาง และศึกษาข้อมูลในการเดินทาง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามความเหมาะสมในบางกรณีทีมีความจำเป็นในการเดินทาง