สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ (Happy New Year ๒๐๒๔)

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗


Happy New Year ๒๐๒๔


ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลัง มีแรง มีกำลังใจ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาตลอดปี

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคม
และคณะกรรมการ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
The Association of Domestic Travel (ADT)