สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

Happy New Year 2022

ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีพลัง มีแรง มีกำลังใจ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาตลอดปี

นายกธนพล ชีวรัตนพร และคณะกรรมการ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
The Association of Domestic Travel (ADT)