สทน. เข้าพบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ครั้งที่ ๒

 วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) นายสัญญาพุฒิ เกิดบัณฑิต อุปนายกสมาคมฯ, นายบรรเจิด อัญชลีพงศ์ กรรมการกลางสมาคมฯ และสมาชิกบริษัทนำเที่ยว เข้าพบ นายประสิทธิ์ ถาวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อหารือร่วมกันในการจัดทำเส้นทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการและส่งเสริมการตลาดด้านการโดยสารที่เชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว