สทน. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบ ๖๓ ปี

 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

          นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ นางสาวศศิกาญ พลายกุมพล กรรมการกลางสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ททท. ครบ ๖๓ ปี โดยมี พิธีสักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ และทำบุญประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานใน ททท. และร่วมพบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว