สทน. ร่วมประชุมนายกสมาคมเจ้าภาพสมาพันธ์หอการค้าไทย - จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ ๒๓๔

 วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ หอการค้าไทย-จีน

นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ นายกฤษฎ์ นิ่มตรากูล นายทะเบียนสมาคมฯ ร่วมการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ครั้งที่ ๒๓๔ กำหนดจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่หอการค้าไทย-จีน ในวันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับ หอการค้าไทย-จีน สมาคมนักธุรกิจเซี่ยงไฮ้-ไทย สมาคมพันธมิตรกฎหมายไทย-จีน สมาคมการค้าวาณิชธุรกิจไทย-จีน สมาคมวิญญูชนไทย-จีน และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อเเสดงการมี่ส่วนร่วมในการจัดการประชุมสมาพันธ์ฯ