สทน. ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA)

 วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น ๒๓ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๔๕๖๔ และการจัดตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) คนใหม่ นายเจริญ วังอนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท กังวาลฮอลิเดย์ จำกัด ทีม #MEP ที่ได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ในครั้งนี้