สทน. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙

 วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

 

 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ และเลือกตั้งนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ประจำปี ๒๕๖๗– ๒๕๖๙ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญ และกล่าวอำลาตำแหน่งอย่างอบอุ่น จากนั้นเข้าสู่กระบวนการจัดสรรการเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ เข้ามาบริการสมาคมในวาระที่ ๑๓ โดยมีผู้นำเสนอ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ จากบริษัท รุ่งโรจน์ทัวร์ แทรเวิล เซ็นเตอร์ จำกัด

 

เนื่องจากไม่มีผู้ลงสมัครแข่งขัน ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้ขอมติในที่ประชุมยกมือเพื่อรับรองเป็นเอกฉันท์ ให้นายชัยพฤกษ์ ทองคำ เป็นนายกสมาคมสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ วาระปี 2567 – 2569

 

โดยในงานนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ ที่ปรึกษากฎหมาย สมาคมโรงแรมไทย เป็นประธานกรรมการจัดการเลือกตั้ง นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย นายสุรวัชร อัครวรมาศ กรรมการผู้จัดการบริษัท เคทีเค คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นกรรมการจัดการเลือกตั้ง และผู้แทนสมาคมท่องเที่ยว , อดีตนายกสมาคม และหน่วยงานพันธมิตร ได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานการเลือกตั้งครั้งนี้

 

ในโอกาสนี้สมาคม ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ให้เกียรติแก่สมาชิก ได้รดน้ำเพื่อแสดงออกถึงความเคารพนับถือ พร้อมขอพรจากท่าน เพื่อเป็นสิริมงคลของการเริ่มชีวิตในปีใหม่ไทย สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งนายกสมาคมทุกภาคส่วนของการท่องเที่ยว ที่ได้มาเป็นเกียรติเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และร่วมเป็นสักขีพยานในเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ในครั้งนี้

 

สมาคมฯ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้