สทน. จัดประชุมสมาชิกสัญจร ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ณ ห้องกนกนภาแกรนด์ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค จังหวัดนครปฐม

 นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และคณะกรรมการ ได้จัดประชุมสมาชิกสัญจร ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ ห้องกนกนภาแกรนด์ เดอะศาลายา เลเชอร์ ปาร์ค จังหวัดนครปฐม

โดย ได้รับเกียรติจาก นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวต้อนรับสมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายใน ประเทศ สมาคมอินเดียพัทยา และสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ที่มาร่วมงานความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และ นายชัยพฤกษ์ ทองคำ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดงานการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน บรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพด้วยสเต็มเซลล์” โดย นางสาวอิสรีย์ ไพพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ PloyRada Wellness Clinic โดย ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) ได้นำสมาชิกมาเเสดงโชว์รถบัสให้กับสมาชิก สทน. เพื่อได้ INSPECTION ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Table Top Sales สำหรับผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อจากกรุงเทพฯ พบผู้ขาย OTOP จังหวัดนครปฐม เพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจภายในงาน