สทน. จัดกิจกรรมคาราวานรถบัสทัวร์ EV ไหว้พระ ชมวัง ฟังเรื่องเล่า เจ้าแผ่นดิน ตามรอยมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่อยุธยา

 วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 06.00 - 17.00 น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเป็นการร่วมมือกันของ สมาคมท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) , สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) , สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) , สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) และ สมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมด้วย บริษัท รถไฟ ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางในวันธรรมดา และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) เนื่องในโอกาสที่วันนี้ (5 มิถุนายน 2567) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
 
โดยมี นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวและเชิญชวนท่องเที่ยวช่วง Green Season (เที่ยวฤดูฝน) การท่องเที่ยวแบบรักษ์โลก Low Carbon และ และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 240 คน ออกเดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ด้วยรถบัสทัวร์ EV ปรับอากาศจำนวน 10 คันไปท่องเที่ยวในเส้นทาง กรุงเทพฯ – พระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่ยมเยือนแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธา และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ วัดพนัญเชิงวรวิหาร - วัดพิชัยสงคราม - วัดสมณโกฏฐาราม - วัดสุวรรณดารามราชวรวิหาร - วัดเชิงท่า พร้อมฟังเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจากวิทยากร