สทน. ขอเชิญสมาชิกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี&ระยอง และเข้าร่วมงาน PATTAYA & RAYONG TRAVEL MART 2024

 เรียน สมาชิกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) บริษัททัวร์

ขอเชิญสมาชิกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี&ระยอง และเข้าร่วมงาน PATTAYA & RAYONG TRAVEL MART 2024
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม,และร้านอาหาร และอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ ได้มีโอกาสพูดคุย และแลกเปลี่ยนนำเสนอข้อมูลเป็นปัจจุบัน เพื่อนำเสนอต่อนักเดินทางท่องเที่ยว 
  • วันที่ 18 – 20 ก.ค.67
  • เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ 
  • สมาชิกมีค่าใช้จ่ายท่านละ 1,999 บาท (พักห้องคู่) ไม่มีผู้ติดตาม
  • รับจำนวน 40 ท่าน (Buyer) หน่วยงานละ1ท่าน
โปรแกรมการเดินทาง https://golink.icu/rEDPqps
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/Fv8UdB8me6gkzCuP9
 
เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดงาน และให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือกับท่านสมาชิก กรุณามอบหมายผู้แทนที่ทำด้านการตลาดหน่วยงานของท่านโดยตรง และของดการสวมสิทธิ์หน่วยงานอื่นเข้าร่วมงาน
โปรดเตรียมนามบัตร จำนวน มากกว่า 100 ใบ เพื่อแลกเปลี่ยนทางธุรกิจของท่านกับ seller ที่เข้าร่วมงาน