สทน. ขอเชิญสมาชิกร่วมกิจกรรม สุขทันทีที่เที่ยวระยองปีนี้ ลอยกระทง@ภาคตะวันออก

 อาบน้ำเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ

ฤกษ์ดีมงคล ปีละครั้ง
 
รับฟรีของพรีเมียม สำหรับผู้เดินทาง ทริปอาบน้ำเพ็ญ ระยอง 26-28 พ.ย.66 
จำนวน 40 ท่าน แรกเท่านั้น (!!!)
 
1. เสื้ออาบน้ำเพ็ญ (ทุกท่านที่ร่วมเดินทาง)
    มูลค่า 300.-บาท
2. สร้อยเครื่องประดับ  
    มูลค่า 3,500.-บาท
3. หมอนรองคอยางพารา 1 ชิ้น
 
รายการที่ 2 และ 3 เฉพาะผู้ประกอบการ สมาชิก สทน. บริษัทละ 1 ชุด ไม่นับผู้ติดตาม
มีจำนวนจำกัด เฉพาะ 40 ท่านแรก เท่านั้น
*จองและชำระเต็มจำนวน ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ขอเชิญสมาชิก สทน.ร่วมกิจกรรม สุขทันทีที่เที่ยวระยองปีนี้  ลอยกระทง@ภาคตะวันออก
 
สุขทันที .. ปีนี้เที่ยวงานลอยกระทง ภาคตะวันออก
เตรียมก้าวข้ามปีสู่มหามงคลแห่งชีวิต
  • ปรับบุญเติมมงคลด้วยกิจกรรม 
อาบน้ำเพ็ญบนดินแดนศักดิ์สิทธิ์ 
หัวมังกร ณ เมืองระยอง (ไม่ลองไม่รู้ !! 
  • ร่วมพิธีสวดมนต์ เสริมบารมี โบสถ์มหาอุต ที่วัดโขด (วัดทิมธาราม)
  • Sound Bath พักกาย พักใจ ด้วยคลื่นเสียงบำบัด
  • นั่งเรือท้องแบน อาบป่าธรรมชาติที่สวนพฤกษ์ศาสตร์ระยอง
 
เดินทางวันที่ 26 – 28 พ.ย.66 โดยรถบัสปรับอากาศ
♦️ที่พัก Star Convention Hotel Rayong 2 คืน
♦️ค่าใช้จ่ายท่านละ 3,599 บาท 
♦️ ผู้ติดตามท่านละ 3,999 บาท
รับจำนวน 40 ท่าน 
 
โปรแกรมการเดินทาง https://shorturl.asia/0l9dq
 
ลิงก์ลงทะเบียน https://forms.gle/iMii5AGmct5Z5p7u8